Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice KDT 2018

KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING

 

15. ročník

3. – 6. 5. 2018

 

Pořadatel: Zuzana Juppová

 

Závod zařazený do seriálu mistrovství republiky

               

Místo základního tábora:

Autokemp pod Císařem, Ostrov u Tisé

         https://www.podcisarem.cz/

 

 

Kategorie:

Long  

DTM 1 – muži do 40ti let, DTM 2 – muži nad 40 let

DTW 1 – ženy do 35ti let, DTW 2 – ženy nad 35 let

Meeting čtvrtek 3. 5. v pozdějších hodinách

Start pátek 4. 5. mezi 7:30 a 9:00 hod.

 

Doplňkové akce: 

Mid
MW – ženy bez rozdílu věku

MM – muži bez rozdílu věku

Meeting pátek 4. 5. v pozdějších hodinách

Start sobota 5. 5. mezi 7:30 a 9:00 hod.

 

Dětská trasa

- je otevřená všem věkovým kategoriím. Je nesoutěžní s oceněním všech dětských účastníků, kteří budou řádně do uzávěrky přihlášeni. Start je hromadný, pro menší děti jsou cestou přichystány úkoly. Komu to nevyhovuje, může trasu absolvovat i samostatně. Pořadatel negarantuje průjezdnost trasy kočárkem, doporučujeme spíše šátek/ergonomické nosítko.

Meeting Sobota 5.5. v 9,20 hod.

Start sobota 5. 5. od 10,00 hod.

Ocenění dětí proběhne v neděli při vyhlášení všech soutěžních kategorií. Předčasně odjíždějící děti obdrží ceny na vyžádání po předchozí domluvě.

 

 

Délka trasy: 

Long – cca 90 až 100 km

 

Doplňkové akce: 

Mid - cca 45 km 

 

Dětská – cca 10 km 

                  

Konkrétní údaje budou známy po schválení trasy příslušnými správci lesních pozemků. Tento údaj bude zveřejněn na stránkách závodu nejpozději 15 dnů před závodem. 

Trasa závodu nebude předem zveřejňována.

 

Časový limit:

Long – 50 hodin

Mid, dětská - bez limitu

 

Prezence:

Long – čtvrtek 3. 5. od 17:30 průběžně

Mid – pátek 4. 5. od 17:30 průběžně

Dětská – pátek večer, sobota ráno – dle dohody

 

Trasa: po turistickém značení západní částí Krušných hor, a to pravděpodobně i na německé straně, itinerář s mapou bude předán každému účastníku při prezenci a trasa bude komentována na meetingu ve čtvrtek v pozdějších večerních hodinách (pro mid v pátek).

 

 

Přihlášky vyplňujte online KLIK

 

Startovné:

Long a mid shodně – 350,- Kč

Dětská trasa – 100,- Kč

+ triko s logem závodu 200,- Kč - pokud si účastník bude přát tričko, hradí se poplatek předem. Do přihlášky nezapomeňte uvést velikost. Pokud máte zájem o tričko, prosím, zašlete přihlášku do 5.dubna. Později nebude možno již objednávku vyřídit.

 

Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Startovné nelze převádět na jiného účastníka bez písemného souhlasu pořadatele. Respektujte, prosím, že místo Vás mohou být přihlášeni náhradníci, kteří mohou být v pořadí před Vašimi kamarády.

Účet určený pro placení startovného a triček 2106002660/2700

 

Zahraniční účastníci mohou platit při prezenci.

Pořadatel nesjednává účastníkům žádný typ pojištění.

Účastníci mladší 18ti let musí při prezenci předložit písemný souhlas rodičů ve znění, které bude účastníku zasláno na požádání mailem.

 

Všichni účastníci zasláním přihlášky prohlašují, že byli seznámeni s podmínkami závodu (zejména stanovenými státními orgány a třetími osobami) a souhlasí se startem na vlastní odpovědnost za zdraví své i svého zvířete. Rovněž přebírají odpovědnost za případné poškození majetku třetích osob závodníkem či jeho psem.

 

Charakteristika dogtrekkingu:

Jde o extrémní vytrvalostní aktivitu, při níž stanovenou trať absolvuje člověk se psem v určeném časovém limitu. Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě). Závodníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí (Záchranný tým bude zasahovat pouze v akutních případech).

 

Minimální věk psa pro kategorii Dogtrekking Long je jeden rok. Účast na ostatních trasách je na zvážení majitele s ohledem na délku trasy, kondici a konstituci psa.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout.

 

Závod je posuzován podle pravidel dogtrekkingu schválených pro sezónu 2018 technickým výborem dogtrekkingu a zveřejněných na webových stránkách http://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm

 

Veterinární podmínky: 

Platné očkování proti vzteklině, klinicky zdravý pes - platí pro všechny psy v táboře, nikoliv pouze pro účastníky závodu. Očkovací průkazy budou kontrolovány při prezenci. 

Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima a tito nemají ani přístup do areálu základního tábora.

Pro tento ročník jsou závodníci přihlášení na long povinni předložit doklad psa platný i pro zahraničí. Psi účastnící se longu musí být očipováni.

 

Každý majitel psa odpovídá za jeho pohodu v průběhu celého závodu až do odjezdu ze základního tábora. Ponechání uvázaného nesoutěžícího psa  v táboře bez zajištění řádné péče bude důvodem k diskvalifikaci závodníka - majitele a k požádání majitele, aby opustil prostor základního tábora.

Věříme, že dobře zhodnotíte situaci a nenecháte své psy štěkat hodiny na úvazu.

 

Ubytování:

V areálu kempu je možné pronajmout chatky, rozložit stan či spát pod širákem. Ubytování objednávejte přímo u provozovatele kempu, na jeho stránkách https://www.podcisarem.cz/ Kontakt –+420 475 222 013.  Chatky a pokoje, prosím, rezervujte co nejdříve.

Stravování a občerstvení bude zajištěno na místě.

 

Povinná výstroj:

Long - bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- event. alumatka či hamaka), strava pro psa, plastikové láhve naplněné pitnou vodou pro psa (minimálně 1 litr na psa), miska pro psa, funkční svítilna, příslušná mapa dané oblasti (bude poskytnuta pořadatelem před závodem) a lékárnička obsahující 1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie, dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať

Mid – baterka, láhev s pitnou vodou, miska pro psa, mapa (bude poskytnuta pořadatelem před závodem), lékárnička, botička pro každého psa, který vyrazí s účastníkem na trať

Dětská – bez povinné výstroje

Mapy budou účastníkům předány při prezentaci a jsou zahrnuty v ceně závodu. 


 

Povinná výstroj může být kontrolována v průběhu závodu i v cíli pořadateli nebo dalšími pověřenými osobami.

Posouzení jednotlivých součástí výbavy a určení, zda odpovídají soutěžnímu řádu a vyhovují k absolvování závodu, je výhradně na výroku pořadatele. Doporučujeme, pokud si někdo není jistý, zda jeho výbava vyhovuje, předložit předem výbavu pořadateli k posouzení. 
 

Doporučená výstroj:

mobilní telefon, náhradní baterie do svítilny,  pláštěnka, při midu se strava pro psa i člověka doporučuje

 

Bivak: Na velké části trati na německém území není možný bivak v jakémkoliv místě. Budou doporučena místa, kde lze bivakovat. Žádáme účastníky, aby toto omezení dodržovali, jinak vystavují sebe i pořadatele výrazným postihům.

 

Kontrolní body:

Kontrolní body, jejich značení a způsob ověření jejich projití bude blíže specifikováno na meetingu.

Okrajové body trasy budou zveřejněny na stránkách závodu nejpozději 15 dnů před závodem. 

Živá kontrola bude umístěna pouze na trase long.

 

Další podmínky:

V kempu se mohou psi pohybovat jen na vodítku. Pokud bude některý pes opakovaně „přistižen“ na volno, bude jeho majitel diskvalifikován ze závodu a vykázán z prostoru kempu.

Účastník závodu nemá nárok na telefonickou poradu s pořadatelem o průběhu trati. V případě, že na takové poradě trvá, je si vědom skutečnosti, že bude diskvalifikován pro nedostatečnou orientaci v závodě.

V případě ukončení závodu mimo projití startem je každý účastník povinen nahlásit toto pořadateli bez prodlení. Doporučujeme nahlásit pořadateli rovněž předčasný odjezd (před vyhlášením).

Všichni účastníci budou oceněni.

Ceny a diplomy pro účastníky budou předávány pouze v neděli dopoledne při vyhlášení (výjimečně lze předat předem diplom, nikoliv však ceny. Ceny může na vyhlášení převzít i jiná závodníkem určená osoba). Ceny nezasíláme. 

 

Uzávěrka přihlášek:

10. 4. 2018  nebo do naplnění startovní listiny – přihlášení po uzávěrce je možné, pokud nebude naplněn stav účastníků.

Počet závodníků je omezen!! Pořadatel není povinen s předstihem hlásit zaplněnost jednotlivých kategorií. Pořadatel je oprávněn uzavřít přihlašování bez předchozího upozornění okamžitě po naplnění kapacity závodu.

Předpokládaná kapacita závodu je max 120 účastníků. Z toho 70 míst je rezervováno pro kategorii long. Pokud nebude naplněna, lze tato místa přesunout na další kategorie. Do avizované kapacity se nezapočítává obsazenost dětské trasy.

Pořadatel: Zuzana Juppová

Tel. +420 776 638 708,

E-mail:  framauro13@gmail.com