Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice 13.ročník

KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING

 

13. ročník 2016

 

Závod zařazený do seriálu mistrovství republiky

 

Termín: Dogtrekking Long – čtvrtek 21.dubna až neděle 24.dubna 2016 (start pátek 22. 4. mezi 7:30 a 9:00hod)

 

             Doplňkové akce: 

 

                   Mid – pátek 22.dubna až neděle 24. dubna 2016 (start sobota 25. 4. mezi 7:30 a 9:00hod), tato soutěž není součástí žádného seriálu

                   Dětská (hromadné absolvování zvolené trasy, vyhlášení všech dětských účastníků, pokud se nahlásí u pořadatelů, trať přizpůsobená délkou i terénem také pro menší děti. Zda bude možné trať absolvovat i s kočárkem, ještě upřesníme, sledujte naše stránky) -  start sobota 23. dubna 2016 v 10:00

               

Místo: Autokemp Mosquito Vysoká Lípa

       

 

Časový limit: Dogtrekking Long – 50 hodin

                  Doplňkové akce: Mid - bez limitu

 Prezence: Dogtrekking Long - čtvrtek 21. 4. 2016 od 18:00 průběžně

                  Doplňkové akce:

                             Mid – pátek 22. 4. 2016 od 17:00 průběžně

                             Dětská – pátek večer, sobota ráno – dle dohody

     

Trasa: po turistickém značení CHKO Labské pískovce a možná i NP České Švýcarsko, itinerář bude předán každému účastníku při prezenci a trasa bude komentována na meetingu ve čtvrtek v pozdějších večerních hodinách (pro mid v pátek). Podrobnosti o meetingu se dozvíte při prezenci.

 

Startovné:  Long a mid shodně - třista korun českých

                    Dětská trasa - jedno sto korun českých

                   

+ triko s logem závodu ročník 2016  dvěstě korun českých

-          pokud si účastník bude přát tričko, hradí se poplatek předem a toto je nutno zaznamenat do přihlášky včetně určení velikosti

Účet určený pro placení startovného a triček 2106002660/2700

Zahraniční účastníci mohou platit při prezenci.

Přihlášky vyplňujte online.

Účastníci mladší 18ti let musí při prezenci předložit písemný souhlas rodičů ve znění, které bude účastníku zasláno na požádání mailem.

Všichni účastníci budou na startu podepisovat prohlášení, že byli seznámeni s podmínkami závodu (zejména stanovenými státními orgány a třetími osobami) a souhlasí se startem na vlastní odpovědnost za zdraví své i svého zvířete, a rovněž přebírají odpovědnost za případné poškození majetku třetích osob závodníkem či jeho psem.

 

Minimální věk psa pro kategorii Dogtrekking Long je jeden rok. Účast na ostatních trasách je na zvážení majitele s ohledem na délku trasy, kondici a konstituci psa.

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout.

 

Délka trasy: Dogtrekking Long – cca 90 až 100 km

                     Doplňkové akce:  Mid - cca 40 km                    

Konkrétní údaje budou známy po schválení trasy příslušnými správci lesních pozemků. Tento údaj bude zveřejněn na stránkách závodu v průběhu měsíce března.  Trasa závodu nebude předem zveřejňována.

 

Závod je posuzován podle pravidel dogtrekkingu schválených pro sezónu 2016 technickým výborem dogtrekkingu a zveřejněných na webových stránkách http://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm

 

Veterinární podmínky: platné očkování proti vzteklině, klinicky zdravý pes - platí pro všechny psy v táboře, nikoliv pouze pro účastníky závodu. Očkovací průkazy budou kontrolovány při prezenci. 

Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima a tito nemají ani přístup do areálu základního tábora.

 

Charakteristika dogtrekkingu:

Jde o extrémní vytrvalostní aktivitu, při níž stanovenou trať absolvuje člověk se psem v určeném časovém limitu. Psovod je se psem spojen buď canicrossovým postrojem a vodítkem nebo vede psa pouze na vodítku. Závodníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí (Záchranný tým bude zasahovat pouze v akutních případech).

 

Ubytování:

V areálu kempu je možné pronajmout chatky, rozložit stan či spát pod širákem. Doporučujeme včas objednat ubytování či zjistit si podmínky pobytu – vše přímo u provozovatele 

 

Povinná výstroj:

Dogtrekking Long - bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- event. alumatka či hamaka), strava pro psa, plastikové láhve naplněné pitnou vodou pro psa (minimálně 1 litr na psa), miska pro psa, funkční svítilna (nejlépe čelová), příslušná mapa dané oblasti (bude poskytnuta pořadatelem před závodem) a lékárnička obsahující 1x obvaz hotový 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie, dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať

Mid – baterka, láhev s pitnou vodou, miska pro psa, mapa (bude poskytnuta pořadatelem před závodem), lékárnička, botička pro každého psa, který vyrazí s účastníkem na trať

Mapy „na míru“ budou účastníkům předány při prezentaci.
 

Povinná výstroj bude kontrolována u každého závodníka závodu  na startu v celém rozsahu, může být dále kontrolována v průběhu závodu i v cíli.

Posouzení jednotlivých součástí výbavy a určení, zda odpovídají soutěžnímu řádu a vyhovují k absolvování závodu, je výhradně na výroku pořadatele. Doporučujeme, pokud si někdo není jistý, zda jeho výbava vyhovuje, předložit předem výbavu pořadateli k posouzení. Zejména se to týká spacáků.


 

Doporučená výstroj:

mobilní telefon, náhradní baterie do svítilny, GPS, pláštěnka, při midu se strava pro psa i člověka doporučuje

Kontrolní body:

Kontrolní body a jejich značení bude blíže specifikováno na meetingu.


 

Další podmínky:

Účastníci se po trati pohybují samostatně, nejvíce ve dvojicích. Je povoleno a doporučeno doplňovat zásoby vody a jídla u domorodců.

Po celou dobu závodu musí být psi připoutaní na vodítku či can. šňůře. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitou (případně i dodatečnou) diskvalifikací.

Důležité!!! V kempu se mohou psi pohybovat jen na vodítku. Pokud bude některý pes „přistižen“ na volno, bude jeho majitel diskvalifikován ze závodu a vykázán z prostoru kempu.

Účastník závodu nemá nárok na telefonickou poradu s pořadatelem o průběhu trati. V případě, že na takové poradě trvá, je si vědom skutečnosti, že bude diskvalifikován pro nedostatečnou orientaci v závodě.

V případě ukončení závodu mimo projití startem je každý účastník povinen nahlásit toto pořadateli bez prodlení. Doporučujeme nahlásit pořadateli rovněž předčasný odjezd (před vyhlášením).

Všichni účastníci budou oceněni.

Ceny a diplomy pro účastníky budou předávány pouze v neděli při vyhlášení v neděli dopoledne (výjimečně lze předat předem diplom, nikoliv však ceny. Ceny může na vyhlášení převzít i jiná závodníkem určená osoba) . Ceny nezasíláme. 

Protest proti výsledku závodů je možno podat u pořadatele písemně nejpozději do neděle 24. 4. 2016 do 9:30 hodin.
 

Kategorie:

Dogtrekking LONG: DTM 1 – muži do 40ti let, DTM 2 – muži nad 40 let

                               DTW 1 – ženy do 35ti let, DTW 2 – ženy nad 35 let

Doplňková akce: MID - MW – mid ženy (bez rozdílu věku)

                                     MM – mid muži (bez rozdílu věku)

Účastník je považován za přihlášeného až dnem zaplacení startovného.

Startovné se nevrací, pokud chcete startovné postoupit jiném účastníkovi, je nutné to předem projednat s pořadatelem.

Uzávěrka přihlášek je 10. 4. 2016 nebo do naplnění statovní listiny – přihlášení po uzávěrce je možné, pokud nebude naplněn stav účastníků, ke startovnému se přičítá jedno sto korun + velká oříšková čokoláda pro technickou podporu :-). Pokud máte zájem o tričko, prosím, zašlete přihlášku do konce března. Později nebude možno již objednávku vyřídit.

Tel.      +420 776 638 708,

e-mail framauro13@gmail.com

Počet závodníků je omezen !!

Pořadatel: Zuzana Juppová